Trading License

Options

Trading License

Business Activity

New Application

Renewal

------------------------

Member Login

Business Sub Code
Code Votehead Votehead(Arr) Business Sub Code
010100 - - HOTEL
010200 - - PUSAT KESIHATAN
010300 - - SALON
010400 - - HIBURAN AWAM
010500 - - HIBURAN LAIN
010600 - - INSTITUSI PENDIDIKAN - LEARNING INSTITUTION
010700 - - PERUBATAN (MEDICAL CENTRE)
010800 - - KEWANGAN (FINANCE)
010900 - - PENYELENGGARAAN/PEMBAIKAN
011000 - - PENGANGKUTAN(TRANSPORTATION)
011100 - - PERKHIDMATAN AWAM (PUBLIC SERVICES)
011200 - - PERFILEMAN/ RAKAMAN
011300 - - PENGURUSAN/ PENYEWAAN
011400 - - KOMPUTER
011500 - - PENGAWALAN DAN PENGAWASAN
011600 - - PERKHIDMATAN LAIN
011700 - - GUNA TENAGA
011800 - - KHIDMAT UDARA
011900 - - PERKHIDMATAN KAPAL
012000 - - PERCETAKAN
012100 - - PERKHIDMATAN HAIWAN
012200 - - PERKHIDMATAN PUSAT JAGAAN

© Menggaris I.T. Sdn Bhd. All rights reserved. Use is subject to license terms.